028.5413.8848

Nhà hàng Cây Dừa - Đồng Nai


Tên sản phẩm: Nhà hàng Cây Dừa - Đồng Nai

Mã sản phẩm: NH

Diện tích:

Mô tả:

Là một trong những nhà hàng ngon và đẹp ở Biên Hòa, với sức chứa 500 khách, nhà hàng là lựa chọn của du khách đến Đồng Nai